W Urzędzie Stanu Cywilnego

Aby uzyskać zaświadczenie stanowiące podstawę sporządzenia aktu małżeństwa należy dokonać kilku formalności: podanie o wydanie zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu…

Ślub prawosławny

 

 

Przygotowania do ślubu wystarczy rozpocząć około miesiąca przed uroczystością. W przypadku ślubu prawosławnego nie są stosowane jak w przypadku katolickiego nauki przedmałżeńskie, jednak przyszli małżonkowie odbywają przynajmniej dwie rozmowy z duchownym. Jeżeli jedno z narzeczonych jest innego wyznania, takich spotkań może być więcej.

  1. W cerkwi należy złożyć świadectwo chrztu świętego oraz zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

  2. dodatkowe informacje: 

    Nie później niż tydzień przed zawarciem związku małżeńskiego konieczne jest przystąpienie do spowiedzi po której młodzi otrzymują świadectwo przedślubne, przedkłada się je w parafii w której para przystąpi do ślubu. Zapowiedzi ogłaszane są zarówno w parafii pana młodego jak i panny młodej przez trzy kolejne niedziele przed ślubem. Istotna różnica między zawarciem związku małżeńskiego różnych wyznań w kościele prawosławnym w stosunku do takiegoż samego w kościele rzymsko katolickim to ta, iż nie jest dopuszczalne zawarcie małżeństwa jeżeli jedno z przyszłych współmałżonku nie posiada sakramentu chrztu świętego! Świadkowie ślubu muszą być pełnoletni oraz wyznania prawosławnego.

O nas

Jesteśmy bazą firm, ale przede wszystkim jesteśmy portalem kojarzącym ze sobą nowożeńców z dostarczycielami usług, które pozwalają Tym pierwszym przygotować najważniejszy dzień w ich życiu.