Kościół, jakie możliwości dekoracji?

Ślub rzymskokatolicki

Jeżeli planujemy ślub w kościele pamiętajmy o dużo wcześniejszym ustaleniu jego terminu najlepiej z wyprzedzeniem przynajmniej 6 miesięcznym.

  1. Na około trzy miesiące przed Ślubem przyszli małżonkowie muszą wziąć udział w obowiązkowych naukach przedmałżeńskich i uzyskać stosowne zaświadczenia.

  2. Konieczne są również potwierdzenia 2 spowiedzi przyszłych małżonków ( 1 po zapowiedziach, 2 tuż przed ślubem)
  3. Około miesiąc przed ślubem w parafii w której przystępujemy do sakramentu małżeństwa przedkładamy świadectwa chrztu świętego oraz informację o przyjęciu sakramentu bierzmowania jak również w konieczne do ślubu konkordatowego odpowiednie zaświadczenie z Urzędu Stany Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

  4. W dwie kolejne niedziele przed Ślubem w parafiach przyszłych współmałżonków odbywają się zapowiedzi a w przypadku kiedy sakrament udzielany będzie w innej parafii niż ta panny lub pana młodego po zapowiedziach para odbiera zaświadczenie które należy przedłożyć do parafii w której odbywał się będzie ślub.

  5. Jeżeli któreś z przyszłych współmałżonków jest innego wyznania ( ale ochrzczony) konieczna jest zgoda diecezji na której mieszka osoba ochrzczona. Prośbę tę składamy poprzez parafię w której odbędzie się ślub i występuje o nią proboszcz.

  6. W przypadku kiedy jedno z przyszłych współmałżonków nie posiada sakramentu chrztu świętego konieczne jest uzyskanie dyspensy, która może wydać biskup, o tę dyspensę występuje wikariusz w imieniu proboszcza parafii.

  7. Świadkami ślubu kościelnego mogą być osoby pełnoletnie i wyznania rzymskokatolickiego.

  8. Najczęściej przed lub tuż po ceremonii ślubnej w obecności kapłana para młoda oraz świadkowie wypełniają stosowne dokumenty które parafia przesyła drogą urzędową do właściwej instytucji, dlatego konieczne jest aby osoby te miały ze sobą dowody osobiste. 

O nas

Jesteśmy bazą firm, ale przede wszystkim jesteśmy portalem kojarzącym ze sobą nowożeńców z dostarczycielami usług, które pozwalają Tym pierwszym przygotować najważniejszy dzień w ich życiu.